Giá vàng hôm nay ở Việt Nam

Đã cập nhật December 7 2021, 06:51 Giờ Việt Nam

Latest Local Data (VND/Gram)

Thị trường đang mở cửa!

Sẽ đóng cửa trong 20 giờ 9 phút

Giá

1,295,213 1,590 (0.12%)

Gold Spot PriceGold price todayChange
Gold price per gram1,295,2131,590
Gold price per ounce40,287,10254,295

Our local data is sourced directly, analyzed and tested by us.Learn more.

Gold price per 1 Gram of gold today

Đặt giáHỏiMởCaoThấp
1,294,5311,295,8951,293,1671,299,7601,291,121

Giá trị vàng của tôi là bao nhiêu?

field must be filled
data-result-template="Vàng {{carat}} của bạn có giá trị {{symbol}} {{total}} ({{currency}})"

Gold price per 1 Gram of gold today

Đặt giáHỏiMởCaoThấp
1,294,5311,295,8951,293,1671,299,7601,291,121

Hiệu suất giá vàng

Phạm viSố tiền% Thay đổi

Giá trị vàng của tôi là bao nhiêu?

field must be filled
data-result-template="Vàng {{carat}} của bạn có giá trị {{symbol}} {{total}} ({{currency}})"

Giá trị vàng của tôi là bao nhiêu?

field must be filled
data-result-template="Vàng {{carat}} của bạn có giá trị {{symbol}} {{total}} ({{currency}})"
Go Top